Много причини има да си тръгна От теб да бягам, знам е по-добре Една намирам ли да се върна По-силна е от всичките Не те деля за нищо аз, да знаеш Обичам те такъв какъвто си Но има хора дето се разделят Нещастието да намерят Като за последно, искам ти сърцето Искам ти душата Защото с тебе ми е най-най-най-сладко С тебе ми е най, с тебе ми е най С тебе ми е най-най-най-сладко С тебе ми е най, с тебе ми е най С тебе ми е най-най-сладко, знам За утре нищо аз не обещавам Живея само тук и сега Живота пестелив е най-навреме Така че идваш ли със мене? Не те деля за нищо аз, да знаеш Обичам те такъв какъвто си Но има хора дето се разделят Нещастието да намерят Като за последно, искам ти сърцето Искам ти душата Защото с тебе ми е най-най-най-сладко С тебе ми е най, с тебе ми е най С тебе ми е най-най-най-сладко С тебе ми е най, с тебе ми е най С тебе ми е най-най-сладко, знам Като за последно, искам ти сърцето Искам ти душата Защото с тебе ми е най-най-най-сладко С тебе ми е най, с тебе ми е най С тебе ми е най-най-най-сладко С тебе ми е най, с тебе ми е най С тебе ми е най-най-сладко, знам