Всеки от нас има своя звезда що го води дорде е жив. Кога свети ярко - човек има живот, кога гасне - судбина. Аз съм скитал,аз съм бил на север,дори до Румъния, за да най да плаче леп за мене и за моята фамилия. Ех да имам туй що немам,па да купя бел кон и да яхам ден и нощем и на яве.. и на яве, и на сън. Всеки от нас има своя звезда, що го води дорде е жив. Кога свети ярко - човек има живот, кога гасне - судбина. Ех да имам туй що немам, па да купам бел кон и да яхам ден и нощем и на яве... и на яве, и на сън. Ех да имам туй що немам, па да купам креват, да заспиваш ти с мене хиляда и...хиляда и една нощ.