gunter13 Ви поздравява с Борис Солтарийски и Слави Трифонов - Време за глупости