RSS

» Общи условия


Екипът на Muzik-bg.net декларират, че песните в сайта не се качват на никои от нашите сървъри.

Линковете към тях са предоставени доброволно от трети лица.

Потребителите, които използват услугите на сайта, приемат, че песните трябва да бъдат изтрити от хард-дисковете им до 24 часа след свалянето им.

Администраторите на този сайт не носят отговорност за дейността на потребителите, съответно те (администраторите) не са обвързани с качените файлове, тяхното качество и съдържание и с уреждането на авторските им права.

Сайтът Muzik-bg.net е интернет каталог, в който потребителите поемат напълно отговорността за това дали спазват закона или не.
1. Потребителите трябва да се уважават взаимно, не се допускат нападки, обиди или расова дискриминация.

2. Не се допускат албуми, песни, клипове, текстове, поздрави, прякори, както и мнения в чата които съдържат нецензурирани думи.

3. Забранява се добавянето на материали, които са свързани с някои от тези теми:
  • порнографски клипове или клипове свързани със сексуален или какъвто и да било тормоз;
  • данни, защитени със закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) без изричното позволение на носителя им;
  • файлове, защитени с авторско право без изричното позволение за публикацията им;
  • вируси и технологии, повреждащи софтуера;
  • дискриминация, била тя расова или от какъвто и да е характер;

4. Вашите данни се съхраняват в сайта и се предоставят единствено на вас. Екипът на сайта не носи отговорност за злоупотреба с личните данни, поради предоставяне на вашата парола на трето лице.

5. Екипът на сайта запазва правото си да променя, премахва и допълва правилата и изискванията към потребителите.
При неспазване на тези правила администраторите запазват правото си да санкционират потребителите посредством блокиране на мрежовия достъп по IP адрес (БАН).